Kasius Partners | Aanpak Business Plan Validatie
714
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-714,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Aanpak Business Plan Validatie

Doel BPV

De afdeling Bijzonder Beheer van een bank heeft haar klant (de onderneming) gevraagd een businessplan op te stellen met een hoofdvraag, hoe de rentabiliteit en de kredietwaardigheid van de onderneming te herstellen? Voor een onafhankelijke validatie van dit plan wordt regelmatig een externe partij gevraagd. De formele opdrachtgever is de onderneming, echter dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van Bijzonder beheer.  

Wat is validatie? Valideren van een businessplan is het analyseren op de haalbaarheid van het plan door middel van verificatie en kwalificatie aan de hand van opgestelde criteria. Doel van valideren is het vooraf aantonen dat het plan met een grote mate van zekerheid de (in het plan) bedoelde resultaten zal opleveren. Bijzonder Beheer wil weten of het plan met een grote mate van zekerheid uit gaat komen.

 

 

Rapport BPV

De doelgroep van het rapport is Bijzonder Beheer die ook de eindopdrachtgever is, het rapport is bestemd voor Bijzonder Beheer. Bijzonder Beheer heeft een centrale vraag: Zal de onderneming na uitvoering van het plan met een grote mate van zekerheid in staat zijn de rentabiliteit te herstellen en in de toekomst aan haar rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen? Er kunnen meerdere varianten zijn op dit thema.

 

De structuur van het rapport

• Beschrijving van de uitgangspositie, de situatie. 

• Aanleiding voor de validatie. 

• De centrale vraag van Bijzonder Beheer. 

• Antwoord op de vraag of vragen.

• Argumentatie van het antwoord.

 

Voorbeelden van validatie:

 

Validatie van prognose winst- en verliesrekening.

•  Opsplitsing van de winst- en verliesrekening in componenten: Omzet: volume en prijs per klant/product(groep).

 •  Kosten: kosten van de omzet en bedrijfskosten naar kosten soorten.

•  Een verschillen analyse met argumentatie van de belangrijkste componenten ten opzichte van voorgaand jaar, huidig jaar en prognose. Valide of niet valide.

 

Validatie van genomen en nog te nemen maatregelen:

•  Een oordeel wordt gegeven over de haalbaarheid van de maatregelen. Valide of niet valide met daarbij de argumentatie.

 

Stappenplan:

Stap 1: Opvragen van de data (Business Plan) en inplannen van interviews

Stap 2: Analyseren van de data

Stap 3: Afnemen interviews

Stap 4: Analyses en schrijven conceptrapport

 

Tot slot wordt het rapport eerst voorgelegd aan de bankclient voor controle op onjuistheden en daarna aan Bijzonder Beheer.